26 januari 2016, basisschool Het Perspectief in Antwerpen

Speelklimkruipdoolhoftuig

Een Bamboe speelklimkruipdoolhoftuig als communicatie verbetering voor nieuwe kinderen op een basisschool én als bouwkundige uitdaging voor Avans bouwkunde architectuur studenten.

 

2014-2015


Het speeltuig op de speelplaats van de basisschool Het Perspectief in de Louizastraat te Antwerpen ontstaat bij een bourgondisch etentje bij Barbara en Lieven thuis.  Els en Gie zijn de gasten, Lieven kookt, Barbara is aan het vertellen over ‘haar’ school: ze is daar directrice.  De school trekt de laatste jaren veel kinderen aan die de Nederlandse taal nauwelijks of niet kennen. Communicatie verloopt stroef, de kinderen maken traag vriendjes.  Ook is de school klaar voor een nieuw speeltoestel, het oude is te klein en voldoet niet meer aan de veiligheidsvoorschriften.

Het idee ontstaat om een nieuw speeltuig te ontwikkelen en dit in te zetten als eerste stap tot betere communicatie bij de nieuwe kindjes van Het Perspectief.  Barbara zorgt voor de sponsering bij de stad Antwerpen, Gie zorgt voor de voorbereiding van het speeltuig. Barbara weet 10.000,- euro los te krijgen, Gie ontwikkelt 2 ontwerpoefeningen bij de het Academie Bouw en Infra van de Avans Hogeschool.  Het is de bedoeling om beide gemeenschappen, de leerlingen, hun ouders en leraren van het Perspectief én de studenten van het uitstroomprofiel Architectuur, samen te laten werken aan het ontwerp en aan de uitvoering van het tuig.  Samen komen ze tot het besluit om het project volledig uit te voeren met biobased materialen: bamboe en henneptouw.

De eerste oefening komt in het jasje van ‘het academieproject’ van de bouwkundestudenten.  Tussen februari en juni van 2015 verzamelen studenten zoveel mogelijk informatie over bamboe en hennep: waar kun je het krijgen, wat kost het, hoe moet je het bewerken en onderhouden, waar moet je op letten om alles constructief stabiel te maken.  De oefening vraagt ook om een instructieboekje zodat de kinderen van de basisschool kunnen helpen met bouwen. Veel plaatjes en weinig tekst, zoals een handleiding die je mee krijgt bij de aanschaf van een Ikea kast. 30 studenten worden in groepjes van 6 ingedeeld en begeleid door Tom en Gie. De kop is er af.

De zomer begint met een presentatie van het werk van de studenten door Tom (van den Broeck) en Kevin (Semil) voor het lerarenkorps van de basisschool. De presentatie overtuigt de veiligheidsadviseur Annelies en het grootste deel van de leraren van de basisschool om het project uit te gaan voeren.
De tweede oefening wordt geïntegreerd in de minor Architectuur. De laatstejaars studenten krijgen de informatie van hun medestudenten uit het academieproject en gaan daadwerkelijk aan de slag om de eerste ontwerpen te bestuderen, aan te passen en geheel te vervangen. Want  nu worden deze ontwerpen gesitueerd op de speelplaats van de basisschool. De nieuwe interim directeuren van de basisschool stappen in het lopende project. De kinderen maken tekeningen waarop hun wensen te zien zijn. 6 ontwerpen van de studenten, begeleid door Michiel en Gie, worden eerst besproken met de nieuwe veiligheidsadviseur Ben om daarna aan de kinderen te presenteren in de vorm van een tentoonstelling tijdens de open dag in de basisschool. Project 3 wordt bijna unaniem verkozen door de kinderen en hun ouders.  Het is het grootste en moeilijkst te realiseren project van de 6 tentoongestelde varianten. “Was dat niet te denken?”

Alles wordt nog eens nagekeken, planning, levertermijnen, taakverdeling. Het ding gaat gebouwd worden! Onze bijna deskundige bouwkundige ingenieurs gaan zelf aan de slag. Knooptechnieken worden geoefend op de TT dag te Tilburg in Oktober en op 25 november 2015 op de speelplaats en in de feestzaal van de basisschool te Antwerpen.  Kinderen worden betrokken in het weven van wanden en daken uit hennep en het samenstellen van wanden en vloeren uit bamboe. Werkwijzen worden geëvalueerd en verbeterd, stabiliteitsmaquettes tonen waar er nog verstevigd moet worden. Op 7, 8 en 9 december zou het bouwen beginnen. Zou, want de leverancier had geen bamboe meer op voorraad en de beloofde levertermijn van 48 uur werd drie weken. De uitvoering wordt verschoven naar 4, 5 en 6 januari 2016. Het oude speeltoestel is al verwijderd en verder uitstellen is uitgesloten.
Van de academie krijgen de studenten extra steun in de vorm van het vervoer van en naar Tilburg. Onder toezicht van Gie werken 36 studenten zich uit de naad van ’s morgens 9:00 tot ’s avonds 19:30. Iedereen heeft zijn taak en de voorbereidingen op school werpen hun vruchten af: de studenten staan er als één team. Op het einde van de derde bouwdag is het speeltuig niet klaar – de bus is er, studenten zijn moe, de bestuurder kan niet wachten. De schatting is dat er nog werk is voor 8 studenten voor 2 uur. In de realiteit worden dat er nog eens 10 voor een groep van 24 op maandag 11 januari 2016. 

Op vrijdag 22 januari 2016 is de officiële inhuldiging. De veiligheidsadviseur heeft nog wat kleine opmerkingen maar de kinderen kunnen gaan spelen! Zij stralen enthousiasme en dankbaarheid uit. Ze maken onze harten alvast warm met hun vele mooie tekeningen – OP NAAR HET VOLGENDE PROJECT.

18-1-2016

Gie Steenput,
hogeschooldocent, uitstroomprofiel architectuur, opleiding bouwkunde, AB&I, Avans Hogeschool, Tilburg.

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

 

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig

bamboespeeltuig